Nov. 13, 2015: Irina Shevtsova, “Russia as the Global Challenge”